cập nhật thông tin pháp lý về hoá chất

Thông tin Pháp lý

  • Danh mục hoạt chất cấm sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng

    Ngày 22/12//2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2017/TT-BYT Ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế tại Việt Nam.

  • Hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2018/NĐ-CP

    Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho Doanh Nghiệp và Hải quan địa phương trong thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn thực phẩm, Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản hướng dẫn bổ sung 05 (năm) nội dung liên quan đến thực hiện nghị định này.
  • Thủ tục công bố mỹ phẩm 2018 có gì khác biệt?

    Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm; lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.